Tuesday, January 26, 2010

TUDUNG BAWAL


CAMPUR2
PIC 1-RM23
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
=====================================================

SULAM TANGAN SIMPLE
PIC 2-RM18
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
===================================================


SULAM TANGAN SIMPLE
PIC 3-RM18
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
===============================================


SULAM KRISTAL MANIK-CUCUK TEPI
PIC 4-RM35
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
===============================================


SULAM KRISTAL MANIK-CUCUK TEPI
PIC 5-RM35
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
============================================


SULAM KRISTAL MANIK
PIC 6-RM23
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
================================================

SULAM KRISTAL MANIK
PIC 7-RM28
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,
Bawah Dari kiri Kekanan 5,6,7,8,
=====================================================


SULAM KRISTAL MANIK
PIC 8-RM28
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,
=====================================================


SULAM KRISTAL MANIK TARIK TEPI
PIC 9-RM35
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
=====================================================


SULAM KRISTAL MANIK TARIK TEPI
PIC 10-RM35
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
=====================================================


SULAM KRISTAL MANIK TARIK TEPI
PIC 11-RM35
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10

=====================================================


SULAM KRISTAL MANIK TARIK TEPI + CUCUK TEPI
PIC 12-RM35
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
=============================================


SULAM KRISTAL MANIK TARIK TEPI 2 LINE
PIC 13-RM35
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
=================================================


SULAM TANGAN CAMPUR
PIC 14-RM35
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
=====================================================


PULUT DAN TALI KASUT
PIC 15-RM28
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
=====================================================

PAGAR (NO.1)
PIC 16-RM 20
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
=====================================================MATAHARI ,SS DAN DELIMA
PIC 17-RM25
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
=====================================================

CAMPUR2
PIC 18-RM25
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
===================================================CAMPUR2
PIC 19-RM23
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==================================================CAMPUR2
PIC 20-RM23
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
=====================================================SULAM TANGAN
PIC 21-RM23
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==================================================

CAMPUR2
PIC 22-RM30
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
=====================================================SULAM MESIN SIMPLE
PIC 23-RM13
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
=====================================================

BATU GAJAH
PIC 24-RM18
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
===================================================


CAMPUR2
PIC 25-RM20
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==============================================

CAMPUR18
PIC 26-RM18
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
=====================================================

0 comments:

Post a Comment

www.TudungKelantan.com is wearing Blue Weed by Blog Oh! Blog | To Blogger by Gre at Template-Godown | Entries (RSS) and Comments (RSS).