Tuesday, May 11, 2010

11 MAY 2010

SULAM TANGAN BUNGA BESAR
PIC A -RM25
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==============================================

SULAM TANGAN BUNGA BESAR
PIC B -RM25
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==============================================

SULAM MESIN (RANTING) +SULAM TANGAN ( BUNGA)
PIC C -RM20
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==============================================

SULAM MESIN (RANTING) +SULAM TANGAN ( BUNGA)
PIC D -RM20
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==============================================

SULAM TANGAN TALI KASUT SIMPLE-
PIC D -RM20
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==============================================

SULAM TANGAN BUNGA BESAR SIMPLE
PIC E -RM20
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==============================================

SULAM TANGAN TALI KASUT DAN BUNGA BESAR SIMPLE
PIC F -RM20
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==============================================

SULAM TANGAN BUNGA BESAR SIMPLE
PIC G -RM20
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==============================================

SULAM TANGAN BUNGA BESAR SIMPLE
PIC H -RM20
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==============================================

SULAM MANIK CUCUK TEPI
PIC I -RM33
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==============================================

SULAM MANIK CUCUK TEPI DAN OKTANT
PIC J -RM33
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,
Bawah Dari kiri Kekanan 5,6,7,8,
==============================================

SULAM MANIK TARIK TEPI
PIC K -RM33
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,
Bawah Dari kiri Kekanan 5,6,7,8,
==============================================

SULAM TANGAN
PIC L -RM18
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==============================================

SULAM TANGAN BUNGA BESAR SIMPLE
PIC M -RM20
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,
Bawah Dari kiri Kekanan 5,6,7,8,
==============================================

SULAM TANGAN
PIC N -RM18
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==============================================

SULAM TANGAN
PIC 0 -RM18
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==============================================

SULAM TANGAN
PIC P -RM18
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==============================================

SULAM TANGAN
PIC Q -RM18
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
===============================================

BATU GAJAH
PIC R -RM18
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==============================================

BATU GAJAH
PIC S -RM18
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==============================================

BATU GAJAH
PIC T -RM18
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,
Bawah Dari kiri Kekanan 4,5
==============================================

OKTANT SS +BULAN
PIC U -RM23
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==============================================

OKTANT CAMPURAN
PIC V -RM23
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,
Bawah Dari kiri Kekanan 4,5,6,
==============================================

CAMPURAN
PIC W -RM30
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,5
Bawah Dari kiri Kekanan 6,7,8,9,10
==============================================

OKTANT KECIK
PIC X -RM13
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4
Bawah Dari kiri Kekanan 5,6,7,8,
=============================================

SULAM MANIK BIDANG 55
PIC W -RM25
Atas Dari Kiri Kekanan 1,2,3,4,
Bawah Dari kiri Kekanan 5,6,7,8,
=============================================

0 comments:

Post a Comment

www.TudungKelantan.com is wearing Blue Weed by Blog Oh! Blog | To Blogger by Gre at Template-Godown | Entries (RSS) and Comments (RSS).